Archive for April, 2013

  • Exam Calendar / Exam Dates (Kalendar Tarikh Peperiksaan) Sijil Pelajaran Malaysia (Ulangan) (SPMU 2013) Bertulis 11 – 12 June 2013 (Tuesday – Wednesday) Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR 2013) Bertulis […]

    2013 Exam Calendar

    Exam Calendar / Exam Dates (Kalendar Tarikh Peperiksaan) Sijil Pelajaran Malaysia (Ulangan) (SPMU 2013) Bertulis 11 – 12 June 2013 (Tuesday – Wednesday) Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR 2013) Bertulis […]

    Continue Reading...