2013 Exam Calendar

Exam Calendar / Exam Dates (Kalendar Tarikh Peperiksaan)

Sijil Pelajaran Malaysia (Ulangan) (SPMU 2013) Bertulis
11 – 12 June 2013 (Tuesday – Wednesday)

Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR 2013) Bertulis
10 – 12 September 2013 (Tuesday – Thursday)

Penilaiaan Menengah Rendah (PMR 2013) Bertulis
2 – 3 October 2013 (Wednesday – Thursday)
7 – 9 October 2013 (Monday – Wednesday)

Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM 2013) Listening (Lisan) Exam
8 – 19 July 2013 (Monday – Thursday)
Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM 2013) Written (Bertulis) Exam
21 – 23 October 2013 (Monday – Wednesday)
28 – 29 October 2013 (Monday – Tuesday)

Sijil Pelajaran Malaysia (SPM 2013) Bertulis
6 – 29 November 2013
2 – 5 December 2013

Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM Baharu 2013)
Penggal 1 Ujian Bertulis: 5 – 8 November 2013
Penggal 2 Ujian Bertulis: 20 – 23 May 2013
Penggal 3 Ujian Lisan: 17 – 25 September 2013
Penggal 3 Ujian Bertulis: 6 – 18 November 2013

Malaysian University English Test (MUET 2013)
March Session

Speaking Test: 19 – 21 February 2013, 25 – 27 February 2013
Reading, Listening & Writing Tests: 9 March 2013

July Session
Speaking Test: 1 – 4 July 2013, 9 – 11 July 2013
Reading, Listening & Writing Tests: 20 July 2013

November Session
Speaking Test: 21 – 23 October 2013, 28 – 30 Oktober 2013
Reading, Listening & Writing Tests: 23 November 2013

Tags: , ,

About sliveroix